Mijn Kamer Mijn Thuis

 


MPI Pottelberg is een school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs met een internaat. Dit internaat is een gewoon internaat, geen welzijnsvoorziening, geen voorziening voor bijzondere jeugdzorg. En toch zijn zo'n 60 van onze 100 kinderen geplaatst door het comité bijzondere jeugdzorg of door de jeugdrechtbank. Doordat er elders geen plaats is voor hen.

 

Dit zijn stuk voor stuk kinderen uit problematische gezinssituaties; jonge kinderen die in hun korte leven al heel veel meemaakten. Omdat zij vaak geen echte thuis meer hebben, doen wij er op het internaat alles aan om deze kinderen een warm nest te bieden, een uitvalsbasis van waaruit zij hun leven vorm kunnen geven.

 

Daarom wilden we met dit project, 'Mijn Kamer Mijn Thuis', de kamers van de kinderen omvormen tot echte kinder- en jongerenkamers. Waar de kamertjes nu allemaal dezelfde zijn (deur, bed, tafel, kast), willen we graag voor elk kind een eigen 'nest' maken. Een kamer waar de kinderen zich veilig voelen, waar ze zich kunnen terugtrekken wanneer ze even alleen willen zijn. Een kamer zoals onze eigen kinderen thuis hebben.

 

Om ervoor te zorgen dat het echt hun plekje wordt, willen we de kinderen betrekken in het proces: de huidige kamers ontmantelen, afschuren en schilderklaar zetten; kleuren kiezen, meubeltjes kiezen, accessoires zoeken... 

We hopen dat de kinderen hierdoor gaan voelen hoe belangrijk een eigen plekje kan zijn, zodat ze later voor zichzelf en hun eigen kinderen, op dezelfde manier een warm nest zullen maken.

 

Maar daarvoor hebben we, als eenvoudig internaat, niet de nodige middelen. En dus hebben we sponsors nodig met een groot hart, die willen investeren in de toekomst van onze kinderen. We hopen zoveel mogelijk middelen (materieel of financieel) bijeen te sprokkelen, zodat elk kind zijn eigen kleine thuis kan krijgen.

 

 

Meer weten? Lees hier ons uitgebreide projectvoorstel!

 

 

 

MPI Pottelberg © 2014 • Privacy Policy • Terms of Use

Mijn Kamer Mijn Thuis